cupid table

(1) Shalin & Karnavi: Goa

(2) Prakshal & Parshvi

(3) Krupa & Sameep : Ladakh

(4) Vinnie & Subham

(5) Karmveer & Pankti : Ladakh

(6) Krishna & Dhruv : Jaipur

(7) Dhruv & Deoshree

(8) Shalin & Karnavi : Ring Ceremony

(9) Shreya & Aayush : Wedding

(10) Jeet & Mirali

(11) Utsavi & Avinash : Wedding

(12) Vinay & Ekta : Manali

(13) Krima & Sagar : Kutchh

(14) Utsavi & Avinash: Dholavira, Kutch